Disse skal styre Forsvarets oppbygging på Evenes

Eirik Guldvog, Trond Viggo Opdal og Jonas Søttar er trekløveret som nå gjør Evenes flystasjon klar for Luftforsvarets innrykk ved nyttår. Sjekklista før dette kan skje, er lang.

topptrio: Denne uka var dette nyansatte trekløveret for første gang samlet på Evenes flystasjon. Nå holder Trond Viggo Opdal (f.v.), Eirik Guldvogog Jonas Søttar i mange tråder for å gjøre flystasjonen klar for storinnrykk allerede i januar. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Oberst Eirik Guldvog fra Moss, som startet i jobben mandag denne uka, er sjef for 133 Luftving Evenes, og dermed øverste sjef for Luftforsvaret der. I det man kan kalle toppledelsen bak gjerdet i dag, har han nå med seg to til nyansatte som skal hjelpe med oppbyggingen av Evenes flystasjon. Løytnant Jonas Søttar fra Mosjøen er troppssjef for vakt/sikring, og startet i jobben 1. august, mens harstadværing og oberstløytnant Trond Viggo Opdal er sjef baseskvadron, nyansatt i juli.

Fra 1. januar blir Guldvog også leder for 133 Luftving på Andøya flystasjon. Oppdraget hans er å flytte overvåkingsaktiviteten som i dag foregår på Andøya, til Evenes.