Ibestad trenger folk i husan, men ikke boplikt

Ibestad Høyre har programfestet at vi IKKE skal innføre boplikt i kommunen. Likeledes har Arbeiderpartiet programfestet at de skal innføre den samme boplikten.

FORSKJELLER Både Høyre og Arbeiderpartiet ønsker flere fastboende i Ibestad kommune. Men virkemidlene våre er forskjellige, påpeker ordfører Dag Sigurd Brustind i dette leserinnlegget.  Foto: Arkiv - Tone Anita Karlsen

nyheter

Svar til Linn K. Henriksen.

Det vi dog er svært enige om er målsettingen om flere fastboende og lys i husan. Det er et godt utgangspunkt.