Meninger:

Boplikt: - Ibestad trenger flere hus, og folk i husan

Ikke overraskende kritiserer våre politiske motstandere at Ibestad Arbeiderparti har formuleringer om boplikt i vårt program.

  Foto: Illustrasjon - Privat

Det vi ønsker nærmere utredet er om boplikten ved salg kan benyttes på det åpne boligmarkedet for enkelte områder i kommunen.

nyheter

Det blir til og med hevdet at vi skal «ta husan fra folk». Selvsagt kommer ikke dette til å skje. Jeg kan garantere at Ibestad Arbeiderparti ikke vil innføre boplikt ved arv.

Vårt mål er å gjøre Ibestad kommune til et attraktivt sted å bo. Både for fastboende og for de som har fritidsboliger. Vi etterlyser en gjennomtenkt boligpolitikk. Skal vi skape nye arbeidsplasser er vi avhengige av at folk finner seg et sted å bo.