Harstad kommune avviser innbyggerinitiativ om Gangsås Næringspark:

–Vil koste titalls millioner

Rådmann Hugo Thode Hansen råder politikerne til å si nei til å erverve tilbake arealet i Gangsås Næringspark fra XL-Bygg.

neppe park: Rådmannen tilråder planutvalgets medlemmer å ikke ta innbyggerforslaget til følge om å erverve XL-Byggtomten på Gangsås samt sette området tilbake som park. Foto: Knut Godø 

nyheter

Onsdag skal politikerne i planutvalget ta stilling til hvorvidt innbyggerforslaget som ble fremmet av 650 personer 21. juni i år skal tas hensyn til.

I forslaget som ble fremmet anmodes det at kommunen erverver eiendommen til Gangsås Næringspark med hensikt å etablere park på området.