Hokland Marina satser millioner på ny butikk i Harstadbotn

I løpet våre 2020 skal Hokland Marina flytte inn i helt ny butikk i Harstadbotn.

nytt: Daglig leder ved Hokland Marina, Petter Karlsen Borgen. Neste vår skal butikken inn i nye lokaler ved dagens verksted. Foto: Tore Skadal 

nyheter

Daglig leder ved Hokland Marina, Petter Karlsen Borgen, er glad for at de i løpet av våren 2020 kan presentere en ny og større butikk i Harstadbotn.

– Vi vil i det nye bygget få dobbel så stor butikk som vi har i dag. I deler av bygget vil det være konturerer og personalrom i andre etasje med utsikt ned mot butikklokalene. Fordelen med det nye bygget er at vi vil ha nærhet til verkstedet og vil få plass til en egen avdeling for klargjøring av nye båter, sier Karlsen Borgen.