– Har ikke programfestet boplikt

Han er glad for at øyrikets fremtid er blitt en valgkampsak denne sommeren. Men føler debatten har kommet litt skjevt ut.

PRESISERING Alf Fagerheim påpeker at Harstad Senterparti ikke har programfestet boplikt. Et slikt radikalt tiltak er lansert som et av mange alternativer, og bør stå sist i køen når harstadpolitikerne vurderer vitaliseringsprosjekter for øyriket.   Foto: Privat

nyheter

– Harstad Senterparti har ikke programfestet innføring av boplikt i noen deler av Harstad kommune. Det er bare ett av flere alternativer som jeg personlig har anført, og bør selvfølgelig brukes bare i tilfeller der lite annet nytter, påpeker lokalpartileder Alf Fagerheim.

Starte i rett ende

– Senterpartiet ønsker som alle andre i første rekke å gripe fatt i positive tiltak, som involverer minst mulig tvang, presiseres det.