Vil ikke ha boplikt noen steder i Harstad kommune

Verken Arbeiderpartiet eller Høyre i Harstad ser for seg radikale reguleringer på øyene nord for byen.

SIER NEI Ordfører Kari-Anne Opsal (Ap).  Foto: Arkiv - Martin Lægreid

nyheter

Senterpartiets Alf Fagerheim etterlyste i gårsdagens avis reell politisk vilje til å skape livskraftige samfunn i et øyrike preget av stadig færre fastboende, og stadig flere fritidseiendommer.

«Alle» ønsker seg helårsferge til Senja, og bedre tilrettelegging for næringsutvikling på Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy bør være en selvfølge, påpekte Fagerheim.