Stadig flere vil gå på beredskapsstudiet. Mandag tar staben imot 55 nye studenter

De 55 studieplassene som 443 personer søkte på, er fylt opp. Nå gleder staben på Internasjonal beredskap seg til å ta imot studentene på mandag.

Staben: May Jørgensen Hass, Kristel Bredahl, Masoud Naseri, Øystein Klemetsen, Helen Lundberg og Hanne Normann gleder seg til å ta imot nye og tidligere studenter til studiestart. (Aud Solveig Nilsen og Andre Karlsen var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

For skoleåret som starter nå hadde de 109 søkere til de 55 studieplassene på førsteåret, som hadde studiet som førsteprioritet. Totalt var det til sammen 443 søkere på studiet. Til sammenligning var antall søkere med studiet som førsteprioritet i fjor 86 stykker. I 2017 var det 82 søkere med studiet som førsteprioritet. Studiet er blitt stadig mer populært, og er nå det største studieprogrammet på Institutt for teknologi og sikkerhet ved Norges arktiske universitet UiT.

Fra relevante yrker

– Jeg tror populariteten skyldes at vi sikter mot en større studentgruppe, da vi i tillegg til dem som kommer rett fra videregående tar inn en gruppe godt voksne studenter med erfaring innen relevante beredskapsyrker, forklarer Helen Lundberg.