– Politikerne har gitt rådmannen blankofullmakt

– Vi har gjentatte ganger advart om at rettssak kan bli konsekvensen dersom kommunen ikke tar klager fra utbyggere til følge. Dessverre har vi altfor ofte fått rett.

redegjørelse: – Det politiske flertallet må ta ansvar for å ha fulgt rådmannens innstilling i de mange tapte rettssaken, men rådmannen må redegjøre for hvor mye kommunen har tapt på stadig å innstille på å ikke ta de mange klagene til følge, sier Eivind Stene og Kristian Eilertsen. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Ifølge Frps Eivind Stene og Kristian Eilertsen har Frp ved flere anledninger tatt opp at kommunen ikke kan fortsette å gå på stadige smeller i rettsapparatet.

– Men hittil har vi talt for døve ører. Vi har nærmest blitt latterliggjort av det politiske flertallet når vi har advart mot å blindt følge rådmannens tilrådning.