Vil skaffe mer penger til vedlikehold av kirkegårdene

Høyre vil raskt vil gjøre grep for å styrke vedlikeholdet på kirkegårdene i kommunen hvis de kommer i posisjon etter valget.

POLITIKER: Håkon Vahl (H) lover å ta tak i problemene på Harstads kirkegårder. – Dette er noe vi hadde programfestet til forrige valg. Selv om det ikke står på årets program er dette like viktig for oss, sier Vahl. Han understreker også viktigheten av frivillig innsats og håper flere bidrar når det er dugnad. 

nyheter

I går ble det klart at etterslepet på vedlikehold av Harstads kirkegårder er betraktelig. Håkon Vahl (H) har i kommunestyret bedt om økte bevillinger til gravlundene, men ble stemt ned.

– Hvis man øker dagens festeavgift, som i dag er 130 kroner i året, med 30 kroner får du rundt 2 millioner kroner ekstra som blant annet kan brukes til vedlikehold. Det er ikke Harstad kommune som setter prisen på festeavgiften, men vi kan anmode om at dette blir gjort. Det er naturlig å gå i samtaler med Gravlundkontoret og høre hvordan de ser for seg at dette kan løses, sier Vahl.