Skånland-sak ferdig i Kofa

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har ferdigbehandlet en klage mot Skånland kommune.

En sak mot Skånland kommune er behandlet i Kofa. Illustrasjonsfoto  Foto: Hans Viktor Øye

nyheter

Klagen skal ha kommet fra Stokland Bilruter i en sak der kommunen skulle anskaffe tømming av slamskillere for tømming fram til og med 2019. Perpetuum Miljø AS fikk oppdraget.


Klaget inn for Kofa

Skånland kommune er klaget inn til Kofa av Wexus-gruppen, som ikke ble valgt som leverandør av moduler til det nye oppvekstsenteret på Sandstrand.

 

Kofa konkluderer med at Skånland kommune ikke har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud. Men de mener at kommunen har brutt prinsippene om likebehandling og etterprøvbarhet, ved ikke å sikre at tilbudene var sammenlignbare. Nemnda kom også til at kommunen har brutt regelverket ved at det ikke var opplyst i konkurransegrunnlaget at standarden NS 8407 ville regulere kontraktsforholdet.