Ordførerkandidat Einar Mustaparta om kommunens tapte rettssaker:

–Dette kan ikke fortsette

Mustaparta karakteriserer situasjonen som svært alvorlig og bidrar til å svekke Harstads omdømme både blant næringsaktører og byens innbyggere.

KRITISK: Høyres ordførerkandidat Einar Mustaparta retter sterk kritikk mot kommunen og de mange rettssaker de er innblandet i og som ender med tap.   Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Han mener de mange tapte rettssakene kommunen har vært involvert i, der spesielt Areal- og byggesakstjenesten og Drift- og utbyggingstjenesten har gått på flere sviende økonomiske nederlag, må få konsekvenser.

Ingenting skjer

– Dette kan ikke fortsette. Rekken av tapte søksmål bare de siste årene ser ikke ut til å avta, til tross for at rådmannen hver gang lover bot og bedring, «Vi tar dommen til etterretning og må ta lærdom av dette for å unngå å gjøre de samme feilene i fremtiden».