Meninger

Styrk offentlig fellesskole

- Dersom noen vinner på etableringa av friskoler og privatskoler – så er det også andre elever i kommunen som taper på det.

- Foreldredrevne friskoler som Montessori – og Steinerskoler kan i seg selv være gode skoletilbud, men det Høyres ordførerkandidat åpenbart ikke bryr seg om er at etablering av slike skoletilbud i altfor mange situasjoner undergraver kommunenes behov for å styre og organisere helheten i det offentlige skoletilbudet, skriver SVs Edvin Eriksen.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Høres ordførerkandidat Einar Mustaparta går i HT lørdag ut med kraftig kritikk mot kommunal styringsrett av grunnskoletilbudet. Det han og Høyre argumenterer for er at det skal bli lettere for private aktører å etablere skoletilbud i kommuner og fylker. Det er all grunn til å minne om at det spesielt på videregående nivå har vært en sterkt uheldig utvikling i retning av stadig flere friskoler og private skoler der eierne har et klart økonomisk motiv for å drive skole. Foreldredrevne friskoler som Montessori – og Steinerskoler kan i seg selv være gode skoletilbud, men det Høyres ordførerkandidat åpenbart ikke bryr seg om er at etablering av slike skoletilbud i altfor mange situasjoner undergraver kommunenes behov for å styre og organisere helheten i det offentlige skoletilbudet.

I de seinere årene har svært mange kommuner funnet det nødvendig å legge ned småskoletilbud og organisere skoletilbudet i noen større enheter. Dette gjøres faktisk oftest for å få et kvalitativt bedre skoletilbud organisert på best mulig måte – og Høyre er stadig med på slike utviklingstiltak. Det som for ofte har skjedd er at kommunens faglig basert utvikling av skoletilbudet undergraves gjennom at småskoler som legges ned erstattes av nye private skoletilbud. Dermed overføres statstilskuddet til skole fra kommunal styring og over til frittstående private tilbud. Når kommunen ut fra en faglig helhetsvurdering ønsker å skape et bedre helhetlig skoletilbud – slik et politisk flertall i kommunen ønsker, undergraves kommunens styringsmuligheter gjennom etablering av nye privatskoletilbud. Det valgte politiske flertallet i kommunen mister rett og slett muligheten til å styre utviklinga av skolen til alles beste. Dersom noen vinner på etableringa av friskoler og privatskoler – så er det også andre elever i kommunen som taper på det. Det ser sant å si ut til at Høyres ordførerkandidat rett og slett ikke forstår dette. Eller vil han ikke forstå?