Kråke satte fyr på lyngen

Fuglen må ha vært i kontakt med høyspentledningen der brannen oppsto, cirka en kilometer fra brannstasjonen.

RASKT UTE Deltidsansatte brannmannskaper slukket lyngbrannen.  Foto: Bjørn Karlsen

VELDIG DØD Kråka var en smule svidd i fjærpryden etter møtet med høyspenten.  Foto: Bjørn Karlsen

nyheter

Lyngbrannen skjedde 5, august, og spredde seg raskt sørover med vinden. De godt ferdiggrillede restene av kråka ble funnet rett under høyspenten, melder Nrk.

Det deltidsansatte brannvesenet i øyriket var raskt på plass med brannbil, tankvogn og syv mann. De brukte fire timer på å slukke brannen helt.

Les også: Ekstrem brannfare nå

Ifølge Norsk Ornitologisk Forening er det slett ikke unormalt at fugler skaper brann når de kommer i kontakt med høyspentledningene. Dette er blitt et problem, etter hvert som kraftnettet vårt blir stadig bedre utbygd, for ledningene legges gjerne i luftspenn, i stede for den mer kostbare metoden med å grave dem ned.