– Folk er blitt flinkere til å sortere

Fornøyd: Finn-Erik Johansen, sikkerhetsrådgiver og ansvarlig for farlig avfall hos HRS. 

nyheter

HRS opplever at folk flest blir stadig flinkere og mer nøye med søppelsorteringen.

Sorteringssøstrene stortrives på søppelfyllinga. Tar plastavfallet med seg på jobb

De miljøbevisste søstrene Jakobsen fra Medkila stortrives i sommer- og vikarjobb på HRS.

 

Mengden med restavfall som går til forbrenning gikk betydelig ned umiddelbart etter at det nye kundetorget åpnet.

Det er ganske nøyaktig ett år siden HRS åpnet nytt kundetorg under tak på Stangnes, med større muligheter for sortering.


– Nå kan all søpla kastes her

Fredag åpnet HRS sitt flunkende nye kundetorg på Stangnes. Og kundene sto i kø for å kaste avfall.

 

– Vi opplevde med en gang at mengden forbrennings- eller restavfall gikk ned, og det er bra. Målet er at mest mulig som kastes skal gå til gjenvinning, forteller Finn-Erik Johansen, sikkerhetsrådgiver og ansvarlig for farlig avfall hos HRS.

Myk plast og hardplast sorteres for eksempel hver for seg inne på torget, mens også bølgepapp og hard pappkartong skilles i hver sin kontainer.


HRS er stor på jernskrap i landsdelen: Haugen når nye høyder

Hålogaland ressursselskap befatter seg ikke bare med husholdningsavfall. Datterselskapet HRS Metallco er blant landsdelens største på sitt felt.

 

– Jeg tror spesielt at utsortering av plast i dag utgjør den største forskjellen på mengden av restavfall, sier han.

I løpet av denne høsten skal også landkommuner i HRS sitt område få nytt flerdunksystem, der blant annet plast skal sorteres ut av restavfallet. Til våren 2020 skal også bykommunene ha fått dette på plass. I mellomtida kan vi likevel sortere ut plast ved å levere selv på kundetorget til HRS.


Nye regler i HRS sitt kundetorg

Nye regler for levering av privat avfall hos HRS på Stangnes skaper kraftig irritasjon hos noen. Andre mener det er problemfritt.


– Folk er blitt flinkere etter at muligheten for å sortere bedre kom med kundetorget. Jeg tror det vil bli enda bedre etter hvert som tida går, sier Johansen.


HRS: – Plasser avfallsdunkene fornuftig

Daglig leder Line Dalhaug og driftsleder Søren Hansen ved HRS ber folk bruke sunn fornuft ved utplassering av avfallsdunkene.

 

Om man velger og sortere ut plast og kjøre den selv til HRS, i tida før de nye dunkene kommer, mener han det er mulig å gjøre innenfor mengden gratis avfall på seks kubikk som alle med kundekort kan levere uten å betale.

Johansen anbefaler kunder å sjekke ut veilederen på nettsiden deres, og minner om at ved levering av mykplast, så vil de at plasten skal leveres i gjennomsiktig avfallssekk.

– Vi presser og sender alt til Grønt Punkt Norge, men på sikt skal de bygges egne gjenvinningsanlegg for plast i Europa.

Kundetorget har ettermiddagsåpent på mandager og torsdager, samt lørdager i sommersesongen.


Ny direktør i HRS

Eirik Johansen blir ny administrerende direktør i Hålogaland Ressursselskap IKS etter at Kirsti Hienn har gått inn i pensjonistenes rekker.