Disse eiendommene ble omsatt i juli

Eiendomsmarkedet for Harstad og alle nabokommuner i tekst og interaktivt kart.
nyheter

Omsetninger for Harstad kommune:

Gnr 30, bnr 16 er overdratt fra Judith Iversen til Kjerstin Sylvia Iversen og Tom Robert Iversen (31.07.2019)


Leirvågveien 247 (Gnr 129, bnr 14) er solgt for kr 1.225.000 fra Steinar Rask til Fredrik Lysvik (31.07.2019)