Meninger

Pasientene får luftambulanse

Mads Gilbert sprer unødig uro når han i media gir inntrykk av at pasienter som trenger luftambulanse ikke får det. Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har fått hjelp.

- SPRER USIKKERHET: Politikeren Mads Gilbert ønsker at luftambulansetjenestene i Norge ikke skal drives på anbud, men som en integrert del av velferdsstatens helsetjenester. Det standpunktet er helt legitimt å ha. Men virkemidlene som brukes, hvor det alvorligste er å fortelle at pasientene ikke får hjelp, er egnet til å spre usikkerhet i befolkningen, skriver Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF (bildet). 

nyheter

Fra Luftambulansetjenesten HF sin side ønsker vi ikke å skjønnmale situasjonen rundt operatørbyttet for ambulanseflyene. Vi ønsker å gi god informasjon og kan sikkert bli enda bedre på det. Vi visste at operatørbyttet ble krevende. Det er mye som skal på plass på kort tid. Derfor har alle involverte forberedt overgangen. Tiltaksplanen som er utarbeidet for innkjøringsperioden virker. Alle pasienter som har hatt behov for luftambulanse har fått hjelp.

Gjennom daglige statusmøter med sykehusene i Nord-Norge samt de to medisinsk koordinerende punktene for ambulanseflytjenesten i Sør-Norge, hhv. Ålesund (Helse Møre og Romsdal) og Lørenskog (Oslo Universitetssykehus), er det ikke fremkommet ett avvik fra pasienthåndteringen etter 1. juli. I et møte 18. juli med representanter fra mange av kommunene i Finnmark, fremkom det fra samtlige at de har fått den hjelpen de forventer og skal ha. Tilbakemeldingen fra Fylkeslegen i Troms og Finnmark er at de følger med, men har ikke mottatt rapporter om avvik eller pasienthendelser.