Her er de nye samiske veiviserne

Statssekretær Anne Karin Olli presenterte de nye samiske veiviserne på Márkomeannu-festivalen.

De nye samiske veiviserne for skoleåret 2019 – 2020. Fra venstre: Maila Risten Bongo Dikkanen, Håkon Mudenia, Aina Haugom Nordfjell og Inga Máret Solberg Åhren. 

nyheter

– Jeg ønsker de nye samiske veiviserne lykke til i det som kommer til å bli et spennende og lærerikt år. Det er mange skoler og institusjoner som ønsker besøk av veiviserne, noe som viser at det fremdeles er et stort behov for mer kunnskap og kjennskap til samiske forhold, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De nye samiske veiviserne for skoleåret 2019 – 2020 er: