Ingri på plass i sentrum

Mandag denne uke hadde Ingri Moen sin første arbeidsdag som bymusikant.

SPIL­LER: Man­dag den­ne uke had­de Ing­ri Moen sin før­s­te ar­beids­dag som by­mu­si­kant. Det skjed­de på hen­nes 20-års­dag. Sand­torg-jen­ta skal spille i sent­rum i to uker.   Foto: Tore Skadal

nyheter

Det skjedde på hennes 20-årsdag.

– Jeg skal spille her i sentrum i to uker, sier den ferske 20-åringen fra Sandtorg utenfor Harstad. Hun har forlatt hjembygda og bosatt seg i byen.