Lang venteliste for å komme inn på sykepleierutdanningen

2018 var det store rekordåret for søkere til høyere utdanning i Norge. I år har det gått litt ned, og UiT har i år 8269 søkere som hadde oss som førsteprioritet, mot 8820 i fjor.

VANSKELIGERE Å KOMME INN: Det er karakterkrav med snittkarakter på tre i norsk og matematikk for å være kvalifisert til bachelor i sykepleie. Dette gjør at flere ikke lenger er kvalifiserte til studiet og det blir vanskeligere å komme inn med realkompetanse. Her et bilde fra karrieredagen på UIT Harstad i 2017. Foto: Tore Skadal 

nyheter

Dette er likevel en ganske stor økning fra de 7714 førsteprioritetssøkerne i 2017. I år har UiT sendt ut 6509 tilbud om studieplass.

Høyere krav

Nytt av året er at det er kommet karakterkrav med snittkarakter på tre i norsk og matematikk for å være kvalifisert til bachelor i sykepleie. Dette gjør at flere ikke lenger er kvalifiserte til studiet og det blir vanskeligere å komme inn med realkompetanse.