Står han av etter algeangrepet:

Berget utsett av ny laks

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk berget utsettingen av smolt, og klarer dermed holde folk i havselskapet i drift.

lettet: Åse M. Valen Olsen i Sørrollnesfisk og Elisabeth Balteskard i Northern Lights Salmon fikk satt ut smolt i tide, noe som berger aktivitet til dem som jobber med drift av merdene. 

nyheter

Da Harstad Tidende møtte oppdrettsselskapene fra Skånland og Ibestad etter algeangrepet i mai, var bekymringen stor for om de skulle få satt ut ny smolt, som kunne berge aktiviteten fremover.

Det var i midten av mai at dødsalgen slo til i Astafjorden og Ofotfjorden. Mange oppdrettere måtte slakte omtrent alt av fisk som sto i merdene. Den giftige algen Chrysochromulina spredde seg også til Northern Lights Salmon/Sørrollnesfisk sine lokaliteter i Trollvika og Ystevika i Astafjorden, og til sammen rundt 4200 tonn av deres 5000 tonn laks døde som følge av algeangrepet. Hele årets inntekt og deler av neste års inntekter falt bokstavelig talt i fisk.