Samler inn 5000 tonn årlig i regionen

Avfall og miljøselskapet Østbø vokser seg stadig større i denne regionen. I fjor tok de imot 5.000 tonn avfall fordelt på 1.000 beholdere.

vOKSER: Det nordnorske avfallsselskapet har stor vekst i Harstadregionen. De har avdeling på Rødskjær, og her fra kjøres det daglig ut vogntog som henter forskjellige typer avfall i hele Harstad-regionen og Vesterålen. Østbø containere og vogntog er blitt vanlig syn på veiene. Privatfoto 

nyheter

Alt ble kjørt til Rødskjær, der de etablerte seg i 2015.

Avdelingsleder Hålogland/Vesterålen, Robert Søvik, er ikke i tvil om hvorfor de kaprer stadig nye markedsandeler.