Store bøter gitt for fiskesmugling

Bøtene for fiskesmuglere som tar med seg ulovlig mye fisk ut av Norge er doblet til 8000 kroner, og i tillegg 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

BESLAG: Det kan bli mye å ivareta etter kontroller av utførsel av fisk og fiskevarer. Store frysebokser må tas i bruk. Foto: Tollvesenet 

nyheter

Fiskesmugling er både miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet. I fjor ble det gjort 68 beslag av over 6,5 tonn fisk. Stort sett handler det om fiskefilet, i hovedsak av torsk.

Myndigheitene håper at ei dobling av bøtesatsene vil bidra til å redusere fiskesmugling.