Myter om general Fleischers skjebne

Dette innlegget handler om Fleischer. Ikke trekasser og kunst.
nyheter

Statuer ikledd trekasser har vært samtaleemne både i Tromsø og Harstad de siste ukene. Både Roald Amundsen og Carl Gustav Fleischer har fått sine kunstneriske trekasser, og mange ergrer seg over dem. Andre tar det hele med større ro. Dette innlegget skal ikke handle om trekasser og kunst – det må folk mene hva de vil om – men har sin bakgrunn i et avisinnlegg av Inga Helene Juul som har stått både i Nordlys og i Harstad Tidende de siste dagene.

Juul trekker på slutten av sitt innlegg inn påstander om komplotter og konspirasjoner mot general C. G. Fleischer i de to første årene etter kapitulasjonen i 1940. Da kom han med regjeringen til London og var i to år sjef for Hærens Overkommando (HOK). Disse overgrepene mot generalen skal primært ha vært iscenesatt av eksilregjeringen i London og skal ha hatt som siktemål å bli kvitt Fleischer. Påstandene skriver seg for en stor del fra Torkel Hovlands bok fra 2005. De fleste av Hovlands hovedkonklusjoner er senere avvist av historikere som Hans Olav Lahlum, Ketil Skogrand og Tor Boman-Larsen, og støttes ikke av hovedverket om London-regjeringen som professor Olav Riste gav ut på 1970-tallet.