Mange fler tas for ruskjøring

Hittil i år har politiet tatt 42 personer for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er èn mer enn i løpet av hele 2018.

trafikkrapport: Svein Heggen er bekymret over at så mange kjører i ruspåvirket tilstand. Han lover ytterligere fokus på luke ut av trafikken så mange som mulig av dem som kjører med ulik rus. – En av grunnene til at vi tar så mange er langt flere kontroller. Det kommer vi til å fortsette med, sier han. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Antallet som tas både bekymrer og beroliger politibetjent Svein Heggen ved Harstad politistasjon.

Han har statistikk for det meste av hendelser i trafikken i Harstad de seneste fem årene. Selv om antallet som tas for ruskjøring øker kraftig mener Heggen det har en åpenbar forklaring.