– Her skal vi få til en gangvei

Arild Kulseng–Hansen har aldri gitt opp håpet om å få bygd gang- og sykkelvei fra Åsegarden til Tennvassåskrysset. Nå mener han muligheten er større enn noen gang.

FARTSTESTING: På denne strekningen i Sollia får årlig flere titalls bilister fartsbot og flere mister sertifikatet. Høyeste målte hastighet er 189 km/t.– Her ser vi ofte villmannskjøring og farlige forbikjøringer. sier Arild Kulseng-Hansen og håper strekningen får gang-sykkelvei i løpet av få år. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

For om lag 10 år siden så det lyst ut da strekningen lå inne som en del av Harstadpakken. Men den ble tidlig tatt ut av pakken for å redusere kostnadene.

– Vi trenger ikke asfalt

Som en av de store forkjemperne for å få realisert Harstadpakken, var ikke dette noe Kulseng var særlig happy med.