Blir anmeldt for vodkastunt

Øystein Martinussen fra Evenes har bedt Harstad kommune om å anmelde skjenkingen av vodka under åpningen av Festspillene for to uke siden. Hvis ikke gjør han dette selv.

ULOVLIG: Dersom innholdet i flaskene som Amund Sjølie Sveen og Nordting serverte under åpningen av Festspillene på torvet for to uker siden innholdt alkohol sterkere enn 2,5 prosent, er dette i henhold til norsk lov ikke tillat å servere uten bevilgning. Foto: Steve Nilsen  Foto: Steve Nilsen

nyheter

Martinussen har selv vært skjenkekontrollør i nærmere 15 år, tidligere også i Harstad, og sier han kjenner skjenkebestemmelsene godt.

– Jeg må understreke at jeg ikke selv var til stede under arrangementet i Harstad, men slik det er blitt fremstilt i mediene er jeg ikke i tvil om at vi her snakker om et alvorlig brudd på gjeldende skjenkebestemmelser.