– Riktig å servere vodka

Amund Sjølie Sveen mener vodkaserveringen under Festspillene i Nord-Norges åpningsseremoni var både riktig og lovlig.

REAGERER: Amund Sveen mener en anmeldelse er en overreaksjon. Arkivfoto 

nyheter

Nordting har mottatt mye oppmerksomhet rundt sitt stunt om å servere vodka under festspillåpningen for to uker siden. Sist onsdag gikk politistasjonssjef Frank M. Sletten kritisk ut om at det ikke var søkt om eller gitt skjenkebevilling til Nordting.

Venter anmeldelse

Nå venter en anmeldelse for Amund Sjølie Sveen og Nordting for overtredelse av alkoholloven fra enten Harstad kommune eller privatperson Øystein Martinussen. Kommunejurist Ann Silje Rolness har opprettet sak på hendelsen, og er i gang med å utrede saken. Martinussen er tidligere skjenkekontrollør som reagerer på vodkaserveringen, og har gitt uttrykk for at han vil anmelde dersom Harstad kommune ikke gjør det.