Krigshistorie under Festspillene

nyheter

Jeg er en krigshistorisk forfatter bosatt på Vestlandet, og har de siste årene hatt gleden av å besøke Harstad ved flere anledninger. Etter å ha fullført boken min om Lyngenlinjen ønsket jeg å være til stede under årets festspilluke siden flere arrangement var knyttet til høstens 75 års markering av frigjøringen av Finnmark i 1944.

Det begynte på søndag med festspillgudstjeneste i Trondenes kirke og påfølgende markering i den tidligere Finnmarksleiren. Mandag seminar om krig, politikk og gjenreisning med foredrag av historikere ved UiT. Onsdag nordnorsk debatt om frigjøringen 1944 innledet med tidsvitne Evelyn Lid Olsen fra Sør-Varanger, og debatt som trakk tråden fram til dagens forhold mellom Norge og Russland. Fredag i Harstad Sjømannnskirke panelsamtale med tidsvitne Ragnar Dahl fra Pasvikdalen.