Kvæfjord-bønder gjør møkk til cash: – Vi tar sikte på at dette kan gi en bra inntekt

Kvæfjord-bønder starter selskapet Kvæfjord Miljøjord og skal omgjøre møkk til cash. Miljøtiltak blir inntektskilde og Kvæfjord styrkes som landbrukskommune. Tiltaket får støtte fra Troms fylkeskommune.

TILFREDS: Bonde Jan Erik Ottestad (t.v.) og Rolf Ingar Eggum i Kvæfjord kommune er tilfreds med den tøffstoffmengder sepataroren produserer. FOTO: TERJE OLSEN 

nyheter

Bøndene øker lønnsomheten gjennom lavere drivstofforbruket og salg av gjødselprodukter.

12 bønder investerer i teknisk utstyr på gården som separerer flytende og tørr gjødsel. Tørrstoffet skal selges til hageeiere, kommuner og andre som trenger jordforbedringsmiddel. Bøndene beholder selv den flytende gjødsla. Den brukes mer effektivt, gir lavere drivstoffkostnader, lavere utslipp av klimagasser og reduserer sjenerende lukt for miljøet rundt landbruket.