Dette skal Evenes gjøre for å tiltrekke seg nye innbyggere

Allerede denne uken var det et møte med Forsvaret der bo- og oppvekstvilkår skal presenteres.

KAMPKLARE: Evenes kommune og samarbeidspartnerne er klare for et fremstøt for å få nye innbyggere. Fra venstre banksjef Tor-André Grenersen i Ofoten sparebank, ordfører Sisilja Viksund, leder i Evenes turlag, Einar Pettersen og rådmann Rolf M. Lossius.   Foto: IVAR L. PAULSEN

nyheter

– Det var Forsvaret som ba om møtet for å presentere personellets ønsker. Samtidig skal ETS-kommunene og Ballangen fortelle hva de gjør for å legge til rette for forsvarspersonell, sier rådmann i Evenes Rolf M. Lossius og ordfører Sisilja Viksund.

– Dette har vi jobbet lenge med, så vi gleder oss, sier de.