Fem måtte gå etter vegvesenets kontroll i Harstad

Mandag var Statens vegvesen ute på kontrollvirksomhet i Harstad. Fem sjåfører måtte ta beina fatt.

  Foto: Illustrasjon - Troms Folkeblad

nyheter

Vegvesenets utekontroll i region nord sjekket 19 kjøretøy. Resultatet må kunne sies å være nedslående. Av de 19 fikk 14 påpekt mangler skriftlig. Fem kjøretøyer ble ilagt bruksforbud. I tillegg ble det utstedt ett gebyr og to anmeldelser.

Første halvår er på det nærmeste over. I løpet av seks måneder har vegvesenet vært svært aktive med hensyn til kontroller av tunge kjøretøy. Men også mange mindre kjøretøy er sjekket.