Meninger:

Mobbing i Kvæfjordskolen

Kvæfjordskolen har nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.

  Foto: Illustrasjon - Line L. Roksøy

nyheter

Det er i gang arbeid for å lage en felles overordnet plan for Kvæfjordskolen, «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø». Planen tar høyde for enhetenes egenart samtidig som den sikrer felles rutiner som fyller lovkrav og styrker skolenes arbeid mot mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene i Kvæfjord. Kvæfjord har utarbeidet felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord.

Det har de siste årene vært lagt betydelig arbeid ned i skolen i Kvæfjord fra politikere, ansatte, foresatte og en ressursgruppe voksene, for å skape forebygging mot mobbing, samt å få gode rutiner som benyttes når mobbing avdekkes. Kommunestyret setter meget stor pris på arbeidet, og samarbeidet som foreldre og ressursgruppe voksne har lagt ned i samarbeid med kommunen.