Leder:

Et gap i levealder

Levealderen øker i takt med inntekten, og det i en urovekkende grad. Menn som tjener aller mest kan forvente å leve nesten 14 år lenger enn dem med aller lavest inntekt.

  Foto: Illustrasjon

Å kutte røyken og å mosjonere mer er to grep med udiskutabel helseeffekt, uavhengig av inntektsnivå.

nyheter

For kvinner er forskjellen over åtte år. Forskere ved Folkehelseinstituttet har tatt for seg utviklingen i tiårsperioden frem til 2015 og funnet et økende levealdergap mellom den henholdsvis høyeste og laveste fjerdedelen på inntektsskalaen. Og hva kan samfunnet gjøre for å utjevne disse forskjellene? Første spørsmål blir hva forskjellene skyldes. En nærliggende forklaring vil jo være ulike muligheter til å kjøpe helsefremmende goder, og en ond spiral hvor dårlig økonomi og dårlig helse forsterker hverandre.

Forskningsstudien viser at hyppigste dødsårsak i befolkningsgruppene med lavest inntekt er kreft, hjerte- og karsykdommer, selvmord og rus, til forskjell fra høyinntektsgruppene. Alzheimer opptrer i det samme bildet, særlig for kvinnenes del. Livsstil blir et nøkkelord, fastslo en av forskerne bak studien, Jonas Minet Minge, i et NRK-innslag. Her ble det også påpekt at den mye omtalte fattigdomsfella ikke bare er et spørsmål om økonomi. Også utdanningsnivået er en viktig faktor, selv om det jo ofte er en sammenheng mellom de to.