Meninger:

Appell for bunadsgeriljaen, på torvet lørdag 22. juni

Dette er ikke bare en kvinnekamp, det er en familiekamp, og det er en kamp for fremtida. Derfor står kravet om å styrke fødetilbudet så sterkt.

APPELL Til bunadsgeriljaen, framført på torget 22. juni.  Foto: Arkiv - Tore Skadal

nyheter

Kampen for gode fødetilbud står sterkt. Bunadsgeriljaen begynte i Kristiansund og Molde mot sentralisering av fødetilbudet. Den kampanjen har spredd seg over hele landet. Fødesaken angår alle, både den som skal komme til verden, for mødrene, for familien, også besteforeldrene., og det er en kamp for fremtida. Derfor står kravet om å styrke fødetilbudet så sterkt.

Å kle seg i bunad for en politisk sak, var genialt. Bunad understreker tilhørighet. Alle skal ha likeverdige forhold. Mødrene i Sør-Troms skal ha samme vilkår til å fø som de i Oslo.