650 personer vil ha grønn park i stede for næringspark på Gangsås

XL- Byggs etablering av et byggevarehus på Gangsås/Åsby har vakt sterkt engasjement og bevissthet blant innbyggerne.

BEBOERE Da planutvalget behandlet reguleringsplanen for Gangsås Næringspark hadde mange av naboer og andre beboere i området funnet veien til formannskapssalen. Nå fremmer de et innbyggerforslag som har fått 650 underskrifter og som sendes til kommunestyret for behandling. Tage Karlsen sitter til høyre. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

– Som en konsekvens av dette sendes det fredag 21. juni inn et innbyggerforslag til kommunestyret i Harstad etter kommunelovens § 39a, sier Tage Karlsen, en av initiativtakerne bak innbyggerforslaget.

– Forslaget, som stilles av cirka 650 innbyggere i kommunen, har følgende ordlyd: