Evenes vil ha nye innbyggere:

Vedtok en støttepakke

På forhånd kunne man tro at en sak om å tiltrekke seg nye innbyggere skulle bli lett match. I stedet ble det en dans mellom talerstol og plassene i kommunestyresalen.

MER: Sidsel Haldorsen i Evenes Frp ønsket å vite hva stimuleringstiltaket vil koste kommunen. Foto: Ivar L. Paulsen 

nyheter

Saken het «stimuleringstilskudd – Evenespakken». Hensikten er å trigge så mange som mulig til å bosette seg i Evenes når kommunen blir vertskommune for rundt 650 nye arbeidsplasser på flystasjonen. Rådmann Rolf M. Lossius hadde forberedt en sak med tiltak for pengeytelser i form av gratis kommunale avgifter, og barnehageplass eller gratis SFO.

Rådmannen viser til at tiltakene vil bety en kostnad på rundt 40.000 kroner per barn i barnehage, 25.000 til SFO, tilkobling til vann og avløp til 8000 kroner. Dette mener rådmannen vil kunne stimulere til økt bosetting i kommunen.