Lokal arvetvist: Vil kaste søsknene ut fra gammelt gårdsbygg

Han overtok gården fra sin far på 80-tallet. Men søsknene fikk samtidig særavtale om bruksrett til våningshuset. Det vil han ha slutt på.

AVGJØRELSEN Lagmannsretten har avsagt dom i en sak der en større søskenflokk ble uenig med sin bror om disponeringen av en fritidsbolig.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Landbrukseiendommen ligger i Sør-Troms. Da mannen kjøpte den fra sine foreldre var følgende avtale tatt med i skjøtet: «Mine foreldre disponerer over det gamle våningshuset på livstid. Etter det skal mine søsken disponere det. Så lenge huset holdes ved like eller i brukbar stand».

Fikk to rom

Foreldrene er nå døde. Allerede i 2008 var søskenflokken uenige om bruken av fritidsboligen. Dette resulterte i saksanlegg for Trondenes tingrett med påfølgende anke til Hålogaland lagmannsrett.