HSI fikk tomta for 23,5 mill. fra kommunen - verdien i dag er rundt 150 mill.

HSI/Vågsfjord Eiendom sitt tomtekjøp i Seljestadfjæra viser seg å være svært god butikk.

Stor gevinst: Tomten som HSI/Vågsfjord Eiendom kjøpte av Harstad kommune er delvis innringet. Noen bygg i Andreas Lindsgate er ikke med i kjøpet, og den nordligste delen av tomten er ikke med i ringen. Foto: Knut Godø 

Tar man med at man kan bygge syv etasjer, 30.000 kvadratmeter, er ikke kvadratmeterprisen urimelig...– Tar man med at man kan bygge syv etasjer, 30.000 kvadratmeter, er ikke kvadratmeterprisen urimelig...

Erik Løfsnes
nyheter

Da HSI/Vågsfjord Eiendom kjøpte den 47.500 kvadratmeter store sentrumsnære tomten av Harstad kommune i 2016, var den fremforhandla prisen på 23.5 millioner kroner.

I ettertid har HSI/Vågsfjord Eiendom solgt areal for til sammen over 70 millioner kroner. Det bebuda salget av skoletomt til Troms fylkeskommune beløper seg alene til 58 millioner kroner. Og enda gjenstår det 13.500 kvadratmeter som styreleder Erik Løfsnes i HSI/Vågsfjord Eiendom ans beskriver som den beste delen av tomtekjøpet.