Avinor: Ber Forsvaret vurdere å overta hele flyplassen

Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av flyplassen på Evenes. Det fremkommer i et brev som avisen Fremover har fått innsyn i.

OVERTA: Avinor antyder at Forsvaret bør overta driften av hele flyplassen på Evenes dersom Avinor ikke får dekket kostnadene selskapet får som følge av Forsvarets etablering. 

nyheter

Saken handler spesielt om hvem som skal ta kostnadene med Forsvarets etablering på Evenes, og generelt om kostnadsfordeling mellom Avinor og Forsvaret.

Avinor frykter man må gjennomføre investeringer på flere hundre millioner kroner på Evenes som følge av Forsvarets etablering. Dette handler både om støyskjerming og miljøtiltak ved flyplassen.