Skal vi lykkes med å begrense klimaendringene, må vi reise mindre med fly

Skal vi lykkes med å begrense klimaendringene, må vi reise mindre med fly. Miljøpartiets ungdomsorganisasjon er ikke alene om å mene dette.

Bevisstgjøring og holdningsarbeid krever bakkekontakt.

nyheter

Men Grønn Ungdom vil gå lengre enn de fleste når det gjelder tiltak for å redusere flytrafikken. Et kvotesystem med to flyreiser per innbygger per år, er blant punktene på en kravliste fra organisasjonens landsstyre sist helg. Det henvises til statistikk hvor nordmenn figurerer som Europas «verstinger» på dette området, med et årlig snitt på 7,3 reiser på hver av oss. Strekningene mellom de største byer er blant verdensdelens mest trafikkerte, vårt lave folketall til tross. Og et økende antall utenlandsreiser bidrar ikke mindre til statistikken.

Grønn Ungdom står heller ikke alene i spørsmålet om alternativer til flytrafikken. Mellom Oslo og de største byene i sør - og nord - skal det bygges høyhastighetsbaner over en lav sko, og billettprisen skal etter hvert kuttes med 75 prosent. Og, om noen skulle være i tvil, denne gigantutbyggingen skal selvsagt skje parallelt med en utfasing av oljeinntektene. At det ikke samtidig foreslås et forbud mot, eller i alle fall en stram kvoteordning for, flybårne turister og forretningsreisende til Norge, skyldes trolig en forglemmelse.