Også Skånland vil ha støytiltak: Legger seg på linje med Evenes

Skånland kommune vil også ha støytiltak for fritidsboliger og kirkebygg, når det blir flere flyvninger over Evenes.

Orienterte: Jan Egil Strand (t.v.) la fram kommunens merknader til utbygging på Evenes, for rådmann og politikerne onsdag. 

nyheter

Jan Egil Strand, driftsleder på teknisk i Skånland kommune, gikk gjennom et forslag til høringsuttalelse til statlig reguleringsplan for flyplassen, for kommunestyret på onsdag.


Får besøk av PST - lukker kommunestyremøte

Når kommunestyret i Evenes møtes torsdag, starter det med en orienteringssak om PSTs trusselvurdering.

 

– Usikkerheten knyttet til den totale støybelastningen er for stor, sa Strand.