10 aktører slåss om å få kjøpe Esso-tomta. Nå har en av dem vunnet budrunden

Harstad kommune har det høyeste budet i kampen om den attraktive Esso-tomta i Samasjøen.

Esso sitt tananlegg i Samasjøen august 1962. Foto: Fjellanger Widerøe/Sør-Troms Museum 

nyheter

Megler har dermed innstilt kommunen til selger, Esso Norge.

Rådmann Hugo Thode Hansen bekrefter at de er innstilt for å kjøpe det 35,8 mål store næringsarealet.