Meninger:

Områderegulering for Lødingen havn – Fiskøya

Som fastboende og eiere av fritidseiendommer på Fiskøya blir vi alle sterkt berørt om området blir regulert til havneformål, og i verste fall etter vårt syn, bygd ut til havneformål.

PANORAMA Bildet viser Fiskøya i fugleperspektiv, ei perle i Tjeldsundet, som etter eiere og beboere blir berørt av planlagt havneutbygging.  Foto: Privat

nyheter

Fiskøya er et område det ikke finnes tilsvarende av i denne regionen. Det er etter vårt syn helt unødvendig å ødelegge denne uberørte perlen når det finnes gode alternativer for et nytt havneavsnitt i Tjeldsundet, som allerede er regulert til havneformål.

Rødskjær er allerede en eksisterende industrihavn, som Harstad havn og Harstad kommune holder på å bli utvikle til en regionhavn i Hålogaland, kan vi lese på Harstad Havns og Harstad kommunes hjemmesider.