Meninger:

Folkestyre av sykehusene våre

Tirsdag 18. juni skal Stortinget ta stilling til Senterpartiets forslag om å skrote helseforetaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene.

  Foto: Illustrasjon

nyheter

Helseforetaksreformen ble vedtatt i 2001 av Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. Den avviklet regionalt folkevalgt styring og innførte styring etter mønster fra næringslivet.

Misnøyen er stor etter snart 20 år med forretningsmessig styring av sykehusene våre. Kombinasjonen lønnsomhetsregnskap, stykkprisfinansiering og foretaksorganisering med styrer etter modell fra aksjeselskaper har svekket den politiske styringen og ført til at sykehus konkurrerer fremfor å samarbeide. Helseforetaksmodellen har uten tvil virket sentraliserende og byråkratiserende. Den har skapt mange flere ledernivåer i norske sykehus, samtidig som det ikke legges til rette for stedlig ledelse.