Har ikke tillit til administrasjonen. Ber om videre behandling i settekommune

- Vi mener bestemt at saksutredningen, som bærer rådmannens og enhetsleders signatur, er oppsiktsvekkende ensidig. Vi mener også at den ikke oppfyller kravet til forsvarlig saksutredning.

LYTTET: Politikerne lyttet til naboene til Gangsås næringspark under befaringen forleden, og valgte å sende saken tilbake til administrasjonen. Foto: Andreas Isachsen  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Åpent brev til planutvalget i Harstad kommune:

Vi, beboere på Åsby, vil uttrykke vår anerkjennelse til planutvalget for den samvittighetsfulle behandlingen det har foretatt hittil i denne saken. Vår frykt var at utvalget ville ta administrasjonens innstilling til følge uten nevneverdige motforestillinger. Slik gikk det heldigvis ikke. Det kom tydelig fram at befaringen hadde gjort inntrykk, og at politikerne så de svære og uheldige konsekvensene ved forslaget til reguleringsplanen. Utvalgets vedtak om å sende saken tilbake til administrasjonen var ikke det vedtaket vi primært ønsket. Likevel var det godt politisk håndverk, og vedtaket er forstandig og forståelig. Etter vår mening er formuleringen i selve vedtaket innsnevrende i forhold til det utvalgsleder faktisk foreslo, og deretter overlot til rådmannen å formulere. I utvalgsleders muntlige forslag inngikk anmodning om å gjøre endringer m.h.t. adkomst, plassering av bygg, støy og utnyttelsesgrad. Rådmannens formulering fanget kun opp adkomst og utnyttelsesgrad. Vi formoder at de føringene som synes å ha blitt «lost in translation» likevel skal gjelde for det videre arbeid med saken.