Sliter med responstiden i distriktene

I kommuner med store geografiske avstander sliter politiet med responstiden.

RESPONSTID: Politiet klarer å opprettholde responstiden i Troms i de store byene og tettbygde strøkene. I distriktene overgår politiet den målsatte responstiden med ni minutter.   Foto: Illustrasjonsfoto: Tore Skadal

nyheter

Det viser en oversikt fra politiet i Troms for første kvartal i 2019.

Politiet skal sikre innbyggernes trygghet og skape trygghetsfølelse. Derfor er det viktig at vi kommer raskt til stedet når det trengs.

Den tida det tar fra noen ringer politiets nødnummer 112 til vi er framme på stedet, kaller vi responstid. Det er krav til responstid, og kravene er delt i tre kategorier ut fra antallet innbyggere, melder Troms politidistrikt i en pressemelding denne uke.

Hvert politidistrikt har egne krav til responstid, for Troms gjelder disse kravene:

På steder med fler enn 20.000 innbyggere: Under 11 minutt i 80 prosent av hasteoppdragene

På steder med mellom 2.000 og 19.999 innbyggere: Under 19 minutt for 80 prosent av hasteoppdragene

I områder med færre enn 2.000 innbyggere: Under 45 minutt i 80 prosent av hasteoppdragene.

I tillegg måler vi responstida på 50 % av hasteoppdragene (median) i hver kategori. Målingene gjelder oppdrag der liv er direkte truet og/eller det er behov for øyeblikk bistand fra politiet. Disse oppdragene utgjør 2–3 % av våre oppdrag.

Troms politidistrikt innfrir kravene til responstid for fire av de seks måleparametrene.

Oppdragene der responstidskravet ikke innfris, er i områder med færre enn 2.000 innbyggere. Her ligger vi syv minutt over kravet på 18 minutt. Store geografiske avstander, lang avstand mellom tettstedene, begrensede ressurser og forholdsvis få oppdrag er alle faktorer som resulterer i at enkelte oppdrag vil kunne gi markerte utslag på resultatene i tettstedskategorien under 2000 innbyggere, opplyser Troms politidistrikt.