Kjøpte eiendom for ti millioner kroner

Evenes kommune kjøper Skoglund-eiendommen på Nautå til ti millioner kroner.

Kjøper skogsområde: På nordsiden av det nye hotellet, mot fylkesgrensa og bakover i terrenget ligger Skoglund-eiendommen som Evenes kommune vil kjøpe. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Landbrukseiendommen er på 250 mål og strekker seg fra det nye hotellet på Nautå ved flyplassen og opp til fylkesgrensa. Kommunestyret i Evenes vedtok i mai å kjøpe dette området til en pris av 40 kroner kvadratmeteren. Rådmann Rolf M. Lossius fikk i oppdrag å erverve seg eiendommen, og sier han nå er i dialog med eier om prosessen. Kommunen skal selv kjøre planprosessen med å regulere til næringsområde, mye av dette er skogsareal i dag.


Modulene til nytt hotell i Evenes heist på plass før helga:

Nå er nyhotellet på plass

1. august blir det åpning for Sure Hotel Harstad/Narvik Airport, med 150 rom og egen nordlysterrasse.

 

– Vi ønsker som kommune å ha strategiske eiendomsreserver. Vi ser ikke for oss at dette er noe vi vil ha bruk for de første fem årene, men det er viktig at kommunen sitter med arealer på sikt hvis det blir press i området, sier Lossius til Harstad Tidende.