UNN rammet av stor sykehusstreik

650 sykehusansatte tas ut i streik fra tirsdag.

Enda flere tas ut i sykehusstreiken tirsdag. Blant annet ansatte ved UNN.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

NTB melder tirsdag at 650 sykehusansatte tas ut i streik fra tirsdag. Streiken startet 29. mai og rammer seks helseforetak, skriver Framtid i Nord via NTB tirsdag.

De nye streikestedene er Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge. Hittil har det vært streik ved Oslo Universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, og Sørlandet sykehus.

Ifølge Fagforbundets nettside er det 27 ansatte som er tatt ut i streik ved UNN. Samtlige er medlemmer av Fagforbundet.

Nasjonalt tar LO ut medlemmer fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo. LO-forbundene tar ut ytterligere 126 medlemmer, dermed er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt. YS har tatt ut tilsammen 240 medlemmer i streik, fra Delta og Parat. YS' opptrapping er på 51 medlemmer. Dette skriver Fagforbundet.

Bakgrunnen for streiken er at de ansatte ønsker at også de i mindre deltidsstillinger skal få pensjon. 

Ifølge NTB varsler de streikende ved flere av sykehusene en demonstrasjon onsdag hvor de krever svar fra de sine respektive direktører.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet på Fagforbundets nettsider.

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ingen grunn til å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sa leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, da streiken var et faktum i mai til NTB. Spekter representerer arbeidsgiveren.