Nattestenger Rombaksveien

Statens vegvesen nattestenger Rombaksveien i forbindelse med fjellrensk.

STENGES: Statens vegvesen nattestenger Rombaksveien i forbindelse med fjellrensk. iLLUSTRASJONSFOTO  Foto: Frank R. Roksoy

nyheter

Vegvesenet avlyser dagstenging på fylkesvei 7575 Rombaken - blir stengt kveld/natt i stedet, opplyser Statens vegvesen i en pressmelding tirsdag.

Fylkesvei 7575 rundt Rombaksfjorden blir de neste ukene stengt på kveld/natt for all trafikk mellom klokken 20-06.

Fjellsiden mellom Ornes og Rombaksbrua skal renskes for stein for å redusere risiko for steinsprang.

NB - Tidligere annonserte stengetidspunkt gjelder ikke lenger, det blir kun stengt på kveld/natt.

Slik stenger vi:

I perioden 11. juni – 12. juli så stenges veien slik:

Mandag til og med lørdag – stengt for all trafikk mellom klokken 20 og klokken 06.

Utrykningskjøretøy vil bli sluppet forbi.

Dette betyr at vegen er åpen for normal ferdsel i tidsrommet fra lørdag klokken 06 til søndag klokken 20, opplyser Statens vegvesen tirsdag.